Refer a friend - invite your friends to play and get free tickets!

Kisa ou bezwen fè?

Kopye lyen ki afiche pi wo a epi pataje l’ ak zanmi w’.

 

Kisa zanmiw lan bezwen fè?

Gen de etap senp. Premye a se enskri ak lyen referans ou a. Finalman, li bezwen achte Tikè pou pi piti 15.00 HTG.

 

Kisa map jwenn kòm rekonpans?

Lè zanmi w’ lan achte yon Tikè, yon liy gratis ki te chwazi o aza pou tiraj la. Pa bliye, ou ka envite kantite zanmi ou vle epi resevwa anpil liy gratis!

 

Èske zanmi m’ nan ap gen yon Liy gratis tou?

Wi, l’ap resevwa yon liy gratis tou si li achte Tikè pou plis ke 15.00 HTG.

 

Èske zanmi m’ nan gen pou fè yon sèl tranzaksyon 15.00 HTG?

Non. Zanmi w’ la ka achte yon sèl Liy nan tranzaksyon diferan epi resevwa yon Liy gratis lè montan tranzaksyon an depase 15.00 HTG.